Influenzavaccination / pneumokokvacination


Influenzavaccination:   Gratis tilbud er udløbet 15/1-22.
Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra  1. oktober 2021 til  15.januar 2022. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2022.
Vaccinationen tilbydes i form af en 4- valent influenzavaccine, og til personer der er fyldt 85 år inden den 15.januar 2021 tilbydes vaccination i form af en 4 -valent højdosis influenzavaccine.

Aftal venligst tid for vaccination hos sygeplejersken, eller du kan få den hvis du allerede har en tid til konsultation i vaccinations perioden.   

BØRN : Til børn på 2-6 år, gives som næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor. Skal gives to gange med fire ugers mellemrum.  https://www.sst.dk/da/Influenza/boern    Bestiller du på hjemmesiden, så bestilt venligst tid hos en af sygeplejerskerne. Ellers ring og få en tid.

Risikogrupper:

 Personer der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  o Kroniske lungesygdomme
  o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  o Diabetes 1 eller 2
  o Medfødt eller erhvervet immundefekt
  o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o Kronisk lever- og nyresvigt
  o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 35)efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  o Læger
  o SygeplejerskerFarmaceuter
  o Kiropraktorer
  o Tandlæger
  o Afspændingspædagoger
  o Bandagister
  o Bioanalytikere
  o Ergoterapeuter
  o Fysioterapeuter
  o Jordemødre
  o Kliniske diætister
  o Optometrister
  o Radiografer
  o Audiologiassistenter
  o Farmakonomer
  o Fodterapeuter
  o Neurofysiologiassistenter
  o Tandklinikassistenter
  o Tandplejere
  o Tandteknikere
  o Beskæftigelsesvejledere
  o Plejere
  o Plejehjemsassistenter
  o Social- og sundhedsassistenter
  o Social- og sundhedshjælpere
  o Psykologer
  o Lægesekretærer
  o Sundhedsservicesekretærer
  o Portører
  o Paramedicinere
  o Ambulancebehandlere
  o Ambulanceførere.
Pneumokokvaccination:
 Personer der er fyldt 65 år og personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS) tilbydes gratis 23-valent pneumokokvaccination (PPV23) / lungebetændelsesvaccine, hvis ikke du har fået den indenfor de sidste 6 år. For yderligere oplysninger:  Pneumokok vaccination.. – BOOK IKKE SELV TID VIA HJEMMESIDEN; RING TIL OS, SÅ VI SIKRE PÅ AT HAVE VACCINEN HJEMME. – Tilbuddet er gældende indtil udgangen af 2022.