Influenzavaccination

060921: For influenzasæsonen  21/22, kommer der snarest, lige så snart vi har modtaget bekendtgørelse fra SSI, opdatering ang. influenzabestilling her på hjemmesiden.
SSI´s foreløbige udmelding er :

“For både børn og sundhedspersonale såvel som for de sædvanlige målgrupper for influenzavaccinationsprogrammet, gælder det gratis tilbud om vaccination fra den 1. oktober 2021 til den 15. januar 2022. For enkelte grupper dog helt frem til udgangen af februar – det gælder gravide i 2. og 3. trimester, personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstandsmedlemmer.

For at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal vacciner til vaccination af risikogrupper. Vil vaccination af personer uden for bekendtgørelsen være mulig, i det omfang der er vacciner til rådighed efter 24/10-21.” 

 

Influenzavaccination:  
Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra  1. oktober 2020 til  15.januar 2021. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2022.
Der er i år to forskellige vacciner – én til de +85-årige og én til alle øvrige.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper , har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter læger, sygeplejersker, farmaceuter, kiropraktorer, tandlæger, afspændingspædagoger, bandagister, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, klinisk diætister, optometrister, radiografer, audiologiassistenter, farmakonomer, fodterapeuter, neurofysiologiassistenter, tandklinikassistenter, tandplejere, tandteknikere, beskæftigelsesvejledere, plejere, plejehjemsassistenter, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, psykologer, paramedicinere, ambulancebehandlere og ambulanceførere.
 • for yderligere information :  Influenza 2020 2021

Aftal venligst tid for vaccination hos sygeplejersken, eller du kan få den hvis du allerede har en tid til konsultation i vaccinations perioden.