Læger

Mette Winther Myhre
Speciallæge i almen medicin

 

Rikke Hjorth Westh
Speciallæge i almen medicin

 

Line Andersen
Speciallæge i almen medicin.
Overtager Lars´del af Lægehuset pr. 1. oktober 2019.
Line er opvokset i Aakirkeby, har boet i København i 20 år og flyttede tilbage til Bornholm i 2018.
2004 blev Line færdiguddannet som læge i København, og har efterfølgende arbejdet hhv. på psykiatrisk afd., medicinsk afdeling, ortopædkirurgisk afd., mavetarmkirurgisk afdeling, gynækologisk afd. og Børneafdelingen på Hvidovre Hospital. Hun har også været læge på kræftafdelingen på Rigshospitalet, og efterfølgende også taget sig af palliation, dvs. lindring af kræftpatienter, på Bispebjerg Hospital.
De sidste 5 år har Line arbejdet på at blive speciallæge i almen medicin, og blev færdig i foråret 2019.