Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for »rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret medicin kan lette symptomerne.

For at stille diagnosen KOL er det nødvendigt med en lungefunktionsundersøgelse, hvor man skal puste i et rør. Apparatet måler, hvor meget luft man kan puste ud (volumen) – og med hvilken hastighed.

Hvis man er ryger og er over 40 år og/eller gennem længere tid har haft hoste, opspyt eller kortåndethed, er det en god idé at kontakte os for at få lavet en lungefunktionsundersøgelse.

Kontrol af KOL
Har man fået diagnostiseret sygdommen KOL, er det vigtigt at gå til regelmæssig kontrol for på sigt at opretholde så god lungefunktion som muligt. I vores praksis foregår kontrollen af patienter med KOL i et samarbejde mellem læge og praksispersonale.

Årskontrollen foregår hos lægen, mens forundersøgelsen og evt. yderligere kontroller foregår ved praksispersonalet.

Før en kontrol for KOL kan det være en god idé at besvare et eller to spørgeskemaer. De giver information om symptomer, risikofaktorer og kendskabet til KOL. De besvarede skemaer kan bruges til at optimere udbyttet af kosultationen.

Spørgeskemaerne kan hentes på følgende links:

Sådan forbereder du dig som KOL-patient til konsultationen i din lægepraksis

Spørgeskema til patienter med kronisk lungesygdom

Yderligere information
Nedenfor er der links til patientvejledninger om KOL, Lungeforeningens hjemmeside om KOL, Lungeforeningen Boserup Minde og til et internetbaseret netværk for KOL-patienter (er lavet af Lungeforeningen, sundhed.dk og Region Midtjylland).

Patientvejledning fra “Dansk Selskab for Almen Medicin

Patientvejledning fra Sundhedsstyrelsen

www.kol.dk

www.lungeforening.dk

www.boserup-minde.dk

www.snakomkol.dk