Børneundersøgelser

Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser. Fra 6 års-alderen foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen. Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns sundhed, at I tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser, og at vaccinationsprogrammet følges.

Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger. Se flere oplysninger ved Statens Seruminstitut.

Tidspunkter for undersøgelser og vaccination:

Alder Børneundersøgelse Vaccination
5 uger ja
3 måneder Difteri – Tetanus – Kighoste-Polio – Hæmophilus influenzae type b 1
5 måneder ja Difteri – Tetanus – Kighoste-Polio – Hæmophilus influenzae type b 2
12 måneder ja Difteri – Tetanus – Kighoste-Polio – Hæmophilus influenzae type b 3
15 måneder Mæslinger – Fåresyge – Røde hunde 1
2 år ja
3 år ja
4 år ja Mæslinger – Fåresyge – Røde hunde 2
5 år ja Difteri – Tetanus – Kighoste – Polio revaccination
Op til 18 år Røde hunde