Aktuelt

På sluttet av året er det mange av våre pasienter som har nådd grensen for frikort. Frikortet blir ikke registrert automatisk i vårt system, dette må vises frem ved besøk på kontoret. Det er heller ikke alle utgifter ved ett legebesøk som dekkes av frikort, derfor oppfordrer vi dere alle til å sjekke om det er noe å betale før dere forlater kontoret.

Når det gjelder fornyelse av resepter ønsker vi å gjøre dere oppmerksom på at alle faste medisiner skriver ut av legene for 1.år av gangen, altså resepten skal være gyldig 1.år. Lurer du på om du fortsatt har noe igjen på din resept kan du sjekke dette på helsenorge.no under mine resepter.

Nytt journalsystem 19.12.2018

Vi vil fra 19.12.2018 legge om til nytt data/journalsystem ved Bodin legekontor. I den forbindelse vil online timebestilling være nede.