Ansatte

Bodin legekontor er et legefellesskap med fem leger i allmennmedisin. Alle legene her er under fastlegeordningen, og kontoret server cirka 6000 listepasienter. Vi er et legekontor som samarbeider med Universitetet i Tromsø og Bodø, det vil si at vi har medisinstudenter og turnuslege i praksis her hos oss. Både turnuslege og studenter jobber under veiledning fra en av de faste legene på kontoret.

Vi har fire helsesekretærer som jobber i 100% stilling ved kontoret, diabetessykepleier hver onsdag og privatpraktiserende lege på tirsdager fra kl 16:00.