Leger

I fastlege ordningen:

Bjørn Fredrik Arntsen, Allmennlege

Torfinn Endresen, Spesialist Allmennmedisin

Karin Nilsen, Spesialist Allmennmedisin

Lisa Bøckmann, Allmennlege

Stian Holmvik, Spesialist Allmennmedisin

Privat praktiserende (egne priser):

Sven Haakon Urving, Allmennlege og Anestesi lege