Bruk av vår E-portal

Vi setter stor pris på at dere benytter dere av time- og reseptbestillinger via vår e-portal. Alle timene ved Bodin legekontor legges ut på nettet, det er kun ø.hj timer som ikke er tilgjengelig her. Tilgang til E-portalen finner du på vår nettside under “Selvbetjening”.

Det er også åpnet opp for en tjeneste som heter EP-kontakt. Her kan dere legge inn korte forespørsler som videreformidles til din lege. Det er IKKE mulig å bestille timer eller resepter på denne kontakttypen.