Aktuelt

th2T9UGEAH

Vi oppfordrer alle til å bestille timer og fornye resepter via denne nettsiden.
Det er også mulig å bestille hastetimer via nettsiden, disse timene vil være tilgjengelig fra kl 16.00 dagen før.

SOMMEREN 2018
Det vil være ferieavvikling ved kontoret f.o.m uke 26 t.o.m uke 32.
Kontoret vil være åpent alle uker unntatt uke 32, da er kontoret stengt.

Aram Fares er for tiden vikar for Anette Elvestad.
1.oktober er Anette Elvestad tilbake fra fødselspermisjon.