Ansatte

Borg legekontor er et legefellesskap med 3 leger og til sammen ca 2400 listepasienter.

Anne-Berit Søfteland og Naciye Øneral Bagci driver deleliste, det vil si de er fastlege for de samme 1200 pasientene. De jobber 50% hver frem til 01.10.2020, da går Dr.Søfteland av med pensjon, og Dr.Bagci tar over hele listen.

Anette Elvestad driver egen liste.

 

Foruten legene består staben vår av 2 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.