Ansatte

Borg legekontor er et legefellesskap med 2 leger og til sammen ca 2400 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 2 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.