Om oss

Borg Legekontor ble etablert i 1997.
Kontoret består av 2 leger;
Anne-Berit Søfteland – spesialist i allmennmedisin, og Anette Elvestad – allmennlege under spesialisering.
Det er 2 legesekretærer ved kontoret, som bla deler på oppgavene ved sentralbord, resepsjon og laboratorie.
Kontoret er åpent alle hverdager.