Skiftestue

Skiftestue

Skiftestuen har åpent fra kl. 08:30 – 12:00 og fra 12:30-15:00 mandag til fredag. Pasienter som har fastlege ved kontoret er velkommen til å bruke denne tjenesten.

Det er kølappsystem for å komme inn på skiftestuen. Denne kølappen trekkes på legekontorets venterom. Når ditt nummer vises på skjermen går du til skiftestuen. Dersom det haster å komme på skiftestue ved sykdomsforverring eller ved skade må du henvende deg i resepsjonen.

skiftestueferdig

Etter henvisning fra fastlegen utfører skiftestuen ulike prosedyrer. Eksempler er:

 • 24 timers blodtrykksmåling
 • Spirometri
 • PEF-måling
 • EKG (elektrokardiogram)
 • Zenicor-EKG
 • Intravenøs behandling
 • Vaksinasjon
 • Blodtransfusjon
 • Gipsing
 • Audiometri (hørselstest)
 • Kirurgi

 

Vi utfører flere prosedyrer som du kan få utført uten henvisning fra legen din, men ved behov vil sykepleier ta kontakt med fastlegen for vurdering. Noen eksempler på dette kan være:

 • Sårskifte
 • Injeksjoner
 • Suturfjerning
 • Blodtrykksmåling
 • Øreskylling