Ferie & stengt

Kontoret har feriesteng uke 27 og 28 sommer 2019. Sentrum legekontor er da vikarer for oss ved akutt hjelp. Tlf  330 84460