Ferie & stengt

Kontoret har feriesteng uke 27 og 28 sommer 2021. Sentrum legekontor er da vikarer for oss ved akutt hjelp. Tlf  330 84460