Hvem er vi?


  • Lege Espen Røkaas- Spesialist i allmennmedisin
  • Lege Caroline Jonstang Hagen er for tiden i permisjon. Dipinti William Davidsen er hennes vikar.
  • Lege Ali Ahmad
  • Lege Ingeborg Johannessen- Allmennlege i spesialisering

 

  • Helsesekretær Randi Knutsen (kontorleder)
  • Helsesekretær Anette Wahl
  • Helsesekretær Iris Espeseth
  • Helsesekretær Marthe Riis Kristensen