Prisliste

Prisliste

Priser hos Fastlegene DA

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid……………………….155

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon…………………….49

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud……………………………..56

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmeldingrekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett………………..66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver…………………………………………….55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning, telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment……………………………………………………………………….55

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Utskrift av journal……………………………………………………………………………….85

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m……………………………………….62

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m………………………………………..93

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m…………………………………………131

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m………………………………………….177

- Tillegg for spesielt materiell, medisiner, vaksiner m.v.

- Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. pr.brev,faks,

eller telefon etter ønske fra pasienten…………………………………………………59

- For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist………………………………….160/257

Vi følger veiledende priser i Normaltariffen, en avtale mellom Legeforeningen og myndighetene

For attester og legeerklæringer gjelder følgende priser:

Førerkortattest 500,-

Søknad TT-kort/ P-tillatelse 280,-

Avbestilling av feriereiser 280,-

Utvidet eksamenstid 250,-

Skole- eller kursfravær 150,-

Kort medisinsk erklæring 350,-

Lengere medisinsk erklæring 750,-

Obs. Konsultasjonshonorar kommer i tillegg hvis du tar opp medisinske spørsmål utenom attesten. Hvis attesten sendes utenom konsultasjon kommer forsendelses- og fakturagebyr i tillegg.

Vennlig hilsen

Fastlegene DA

Vi har gjort avtale med Melin medical som leier ut betalingsautomat til oss. De vil også besørge innkreving av utestående fordringer.