Prisliste

Under pandemien er legene overbelastet. Staten har derfor laget en takst som legene kan ta hvis de må jobbe på kveldene i tillegg. Det betyr at hvis legen svarer pasient på kvelden, blir det kveldstaks i tillegg.

Pris på e-konsultasjon er derfor:
160 kr hvis legen svarer deg på dagen
280 kr om legen svarer deg på kvelden
212 kr hvis legen er spesialist
332 kr hvis lege er spesialist og svarer deg på kvelden.

 

Prisliste

Priser hos Fastlegene DA

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid……………………….160,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon…………………….52,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud……………………………..58,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmeldingrekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett………………..69,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver…………………………………………….59,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning, telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment……………………………………………………………………….57,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m……………………………………….63,-

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m………………………………………..95,-

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m…………………………………………134,-

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m………………………………………….181,-

- Tillegg for spesielt materiell, medisiner, vaksiner m.v.

- Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. pr.brev,faks,

eller telefon etter ønske fra pasienten…………………………………………………59,-

- For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist………………………………….160/259

Vi følger veiledende priser i Normaltariffen, en avtale mellom Legeforeningen og myndighetene

For attester og legeerklæringer gjelder følgende priser:

Korte bekreftelse: Terminbekreftelse, skole og kursfravær………………….180,-
Middels bekreftelser: Fritak fra kroppsøving, skyss til skolen pga sykdom, utvidet eksamenstid, enkle attester til lånekassen o.l………….270,-
Lange bekreftelser:  Som krever journalarbeid o.l…………..470,-
Førekort…………………….750,-
Attest for TT kort og P- tillatelse……………..500,-
Søknad ledsagerbevis……….400,-
Søknad sykehjemsplass………………..700,-
Legeattest ved adopsjonssøknad………………700,-
Søknad om verge………………700,-
Avbestilling av reiser…………….450,-
Bekreftelse Covid test………..450
Kort medisinsk erklæring…………350,-
Lengre medisinsk erklæring…….750,-
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og elever til politihøyskolen……….1100,-
Legeattest studentutveksling………………900,-
Idrett/sport:
1.gangs undersøkelse (helbredserklæring) ………….300,-
Senere undersøkelse……………250,-
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges dykkerforbund…….850,-
Norges motorsportsforbund, fastsatt skjema……….450,-
Antidoping Norge, fastsatt skjema…………450,-
Norges kickboxingforbund, fastsatt skjema………500,-
Militære helbredsattest:
Akutt sykdom ved fremmøte til rep. øvelse og HV- øvelser…….350,-
Helseattest for utskrivningspliktige……….400,-
Tjenester i Norges internasjonale styrker…..640,-
Misjonsselskapene:
Legeattest ved utreise/hjemkomst……750,-
Norges Røde Kors:
Helbredserklæring…………..750,-
Norsk utviklingshjelp:
Helbredserklæring……….750,-

Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for legeerklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget!

Obs! Konsultasjonshonorar kommer i tillegg hvis du tar opp medisinske spørsmål utenom attesten. Hvis attesten sendes utenom konsultasjon kommer forsendelses- og fakturagebyr i tillegg.

 

Vennlig hilsen

Fastlegene DA

Vi har gjort avtale med Convene som leier ut betalingsautomat til oss. De vil også besørge innkreving av utestående fordringer.