Aktuelt

COVID19 /Corona-virus

Klinikken er nu åben for alle slags  henvendelser incl. forebyggende børneundersøgelser, attester m.m..

Da der fortsat er skærpede forholdsregler mhp at undgå smitte, er det ikke muligt selv at booke tid.

For at mindske smitte tilbyder vi  konsultationer telefoniskt eller videokonsultationer med forudbestilt tid . Ringe til sekretæren mellem 9-12.

Videokonsultation: Man skal benytte  “Min læge” app’en.  For mere information se: https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

Podning:

Tilbydes til :

* vise grupper af personer med lette luftvejsinfektiner  – se Sundhedsstyrelsen for nærmere beskrivelse af hvilke kriterier, der skal være opfyldt – eller  ring til klinikken.   Øvrige se an hjemme.

*personer med moderate til svære Covid 19 symptomer.

STOP

Hvis du er ramt af feber, hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer på forkølelse eller influenza, så se her:

* Hvis du er hårdt ramt: RING til lægehuset.

* Hvis du er let ramt: se an hjemme.

 

Har du generelle spørgsmål : ring til corona-hotline på 70200233

For nærmere information om spredning se:

https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/dk/aktuelt/sygdomsudbrud/forebyg-smitte-mod-virus.pdf?la=da

******************************************************************************************************************************

Gratis vaccination for lungebetændelse ( PPV23 ,Pneumovax) tilbydes fra 15. juni 2020  til følgende grupper:

Alle borgere over 65 år, beboere på plejehjem og andre botilbud samt personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Til efteråret forventes tilbuddet også at komme til at gælde for personer under 65 år med kronisk sygdom ( samme målgruppe som for gratis influenza).

******************************************************************************************************************

Kighostevaccination til gravide.

På baggrund af en aktuel kighosteepidemi er det blevet besluttet at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester i forbindelse med lægeundersøgelsen i 32. graviditetsuge.

Tilbuddet træder i kraft den 1. november 2019 og er nu forlænget til udgangen af 2020.

**********************************************************************************************************************************

HPV-vaccination.

Børnevaccinationsprogrammet indbefatter piger  mellem 12-17 år og drenge født efter 1. juli 2019.

Klinikkens læger opfordrer kraftigt til, at man tager imod ovennævnte tilbud for at beskytte mod livmoderhalskræft, kræft i endetarmen og kræft i mund- og svælg.

 

NYT:

HPV catch-up vaccinationsprogrammer til drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 og til unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd

Tilbuddene om gratis HPV-vaccination mod analkræft er midlertidige, de træder i kraft 1. februar 2020 og slutter 31. december 2021.

Tilbuddet om catch-up HPV-vaccination omfatter

  1. Drenge født i perioden 2006 – 30. juni 2007. Dette midlertidige tilbud gælder til 31. december 2021 og supplerer det generelle og permanente HPV-vaccinationsprogram, som gælder for drenge der er født den 1. juli 2007 eller senere. Se bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
  2. Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år 1. januar 2020 eller senere, men ikke fyldt 26 år før 1. januar 2020.Tilbuddet gælder således mænd, der er tiltrukket af mænd og er født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003. Tilbuddet frafalder når personen fylder 26 år. Se bekendtgørelse nr. 50 af 22. januar 2020 om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

***********************************************************************************************************

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr.

En lovændring pr. 1. juli 2019 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)

 

***********************************************************************************************

 Afhængighedsskabende medicin.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsens vejledning om afhængighedsskabende lægemidler:

“Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal,
medmindre særlige omstændigheder taler
herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.”
“2.1.1 Afhængighedsskabende lægemidler.
Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af af hængighedssyndrom, som defineret i WHO ICD-10 sygdomsklassifikationen:
- Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika).
- Benzodiazepiner og stoffer der virker på benzodiazepinreceptorerne.
- Lægemidler med centralstimulerende virkning og snævert anvendelsesområde.
- Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale.”