Priser

Attester

Motorattest/Lægeattest til Kørekort kr. 375,-   Fra 70 år: 425,-
Forhåndstilsagn til rejseforsikring kr. 300,-
Medicintilskudsansøgning kr. 250,-
Kommunale attester Ingen udgift for tilmeldte.
Praksis honoreres af Kommunen
Forsikringsattester Som oftest uden udgift for tilmeldte.
Som oftest honoreres praksis af forsikrinsselskabet
Sygemelding (arbejdsudygtighedsattest) Ingen udgift for tilmeldte.
Rekvirent betaler
Øvrige attester En del attester falder udenfor aftale med D.A.D.L.
Disse afregnes særskilt
Vaccination Vaccinernes indkøbspris jvnf. SSI prisliste tillægges et honorar på
Dkk 200
Influenzavaccination: kr. 200,-
Lægeattest ved afbestilling af rejse kr. 300,-