Nyheter

Her vil vi legge ut diverse nyheter fortløpende

 

– Angående årets influensavaksine:

 

Det vil IKKE bli satt opp egne vaksineringsdager i år. Dette for å unngå folkeansamling.

 

Influensavaksinen er kommet og vi har startet vaksinering av prioriterte grupper. I år er dette:

 

– Alle over 65 år, men under 80 år

– De under 65 år med kroniske sykdomer som diabetes, lungesykdom, nyresykdom, nedsatt immunforsvar eller behandling som gir dårlig immunrespons (f.eks. kreft, revmatoid artritt)

– Andre med alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

– Helsearbeidere med pasientkontakt anbefales influensavaksine

 

De over 80 år får en egen vaksine som er bedre tilpasset eldre. Den vil bli tilgjengelig fra rundt 1.desember.

 

I år er det ekstra viktig at alle i prioritert gruppe får vaksine. Det betyr at de som ikke er i noen av de prioriterte gruppene må vente til etter 1.desember med å vaksinere seg. Dette for å sikre at det blir nok vaksine til de som trenger det mest.

 

Vaksineringen foregår på våre legekontor på Hansnes og i Vannvåg, innenfor våre åpningstider. Ta kontakt eller møt opp for vaksinering.

Husk at ingen med symptomer på luftveisinfeksjon skal møte opp på legekontorene. Ta kontakt pr telefon ved spørsmål.

 

-Fra 1.oktober går vi over på vintertid. Se våre åpningstider for mer informasjon

 

-Ny turnuslege fra 1.september er Ragnar Leiros. Velkommen til oss.

 

– For oppdatert informasjon om koronavirus og status i kommunen-se Karlsøy kommunes hjemmeside. Mer informasjon finnes også på fhi.no og helsenorge.no

 

– Sommertid fra 1.april- for nåværende åpningstid: se under “Åpningstider”

 

-Fra 1.april har Børge Hart tatt over for Galina Bertelsen som fastlege. Velkommen tilbake

 

– Ny turnuslege fra 1.mars er Anniken Fagerjord. Velkommen til oss

 

CORORNAVIRUSET – RÅD OG TIPS. BEREDSKAPEN I KARLSØY KOMMUNE

Det foregår for tiden et utbrudd av coronavirus, som har spredt seg til svært mange land og også Norge.  For tiden er det vedvarende spredning av virus i fastlands- Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran , Sør-Korea og alle regioner i Italia nord for Roma.  Dette betyr at det er smittespredning internt i befolkningen, og ikke bare utenfra. Denne listen utvides kontinuerlig ettersom smitten spres videre. Vi har også pågående den årlige influensaepidemien med flere bekreftede tilfeller i Karlsøy. Folkehelseinstituttet fraråder reiser til områder med vedvarende høy forekomst av corona.

Vi vil derfor oppfordre befolkningen til og være påpasselig med håndhygiene. Vask hendene med såpe og vann, og host i papirlommetørklær som kastes etterpå. Bruk hånddesinfeksjon dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig.

 

Helsepersonell som har vært i utlandet uansett land skal testes hvis de får luftveissymptomer. Hvis de har vært i områder med vedvarende smitte skal de ha hjemmekarantene i fjorten dager.  Det samme gjelder alle andre som har vært i områder med vedvarende smitte. 

 

Hvis du tror du har en smittsom sykdom ber vi om at du opplyser om dette når du tar kontakt med legekontoret slik at vi kan ta de nødvendige forhåndsregler for og begrense mulig smitte. Dette gjelder enten du har vanlig omgangssyke eller andre smittefarlige tilstander.

 

Kommunen følger rådene fra Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Risikogrupper:  mennesker over 65 år og de med underliggende kronisk sykdom som hjerte-kar sykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk samt røykere ser ut til og ha en høyere risiko for et alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon.  Det er ikke grunnlag for og stoppe eller la være og starte med immunsupprimerende behandling slik situasjonen er nå. Imidlertid bør en vurdere om hvorvidt det er nødvendig og reise til utlandet, en bør også vurdere om hvorvidt en bør delta på større arrangementer.

 

Reiseråd: en bør sjekke de til enhver tid gjeldende reiseråd som kommer fra Utenriksdepartementet . I tillegg bør en se på anbefalinger angående større tilstelninger som idrettsarrangement . Reiseforsikringsvilkår bør også sjekkes for spørsmål om dekning hvis en må evakueres hjem.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/reiserad/

 

 

Vanlige spørsmål:

 

Bør jeg teste meg hvis jeg har vært i kontakt med folk fra områder med sirkulerende smitte?

 

Du trenger ikke teste deg hvis du føler deg frisk.

Hvem bør teste seg?

 

Hvis du har vært i i råder med sirkulerende smitte i løpet at de siste to ukene eller vært i nærkontakt med folk som er smittet og har symptomer på luftveisinfeksjon så ber vi deg om og kontakte legekontoret. Etter kl 16 kan legevakta kontaktes på 116117.

 

Jeg har vært i områder med sirkulerende smitte i løpet av de siste to ukene og er forkjølet.

 

Ta kontakt med legekontoret for testing.

 

Jeg har vært i kontakt med en turist som var forkjølet.

 

Det er for tiden influensasesong, i tillegg er det endel andre vanlige virus i omløp som gir hoste. Sannsynligheten for at du skal være utsatt for coronavirussmitte er svært liten.  Dersom det skulle vise seg at vedkommende var smittet av coronavirus vil du bli kontaktet av helsetjenesten.

 

Hva gjør kommunen i denne situasjonen?

 

Karlsøy kommune har en egen pandemiplan med mange tiltak som kan være aktuelle dersom smitten skulle komme til Norge. I første omgang sikrer vi at legekontor og legevakt er forberedt på en situasjon hvor en kan mistenke smitte.

 

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på https://www.fhi.no/ og på https://helsenorge.no/

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefon for koronasmitte på tlf 815 55015

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din 777 48220.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117

 

VIKTIG!

Hvis du tror du er utsatt for smitte, eller mistenker at du er smittet, MÅ du ringe fastlege/legevakt på forhånd. Dette for å avtale eventuell testing.

 

 

Legekontoret på Hansnes vil være stengt torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019. Dette på grunn av kurs.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt på tlf 116117. Ved livstruende tilstand, ring 113. 

 

Fra 1.september har vi ny turnuslege. Hun heter Karen Marie Rismo, og skal være hos oss frem til 1.mars. Velkommen til oss

 

Legekontoret, både på Hansnes og i Vannvåg, vil være stengt tirsdag 25.juni. Legevakt vil være tilgjengelig.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt 116117, ved livstruende tilstand, ring 113

 

Åpningstider ved Vannvåg legekontor fra 24.juni, og frem til 18.august 2019

Uke 26

Mandag 24.juni- vanlig åpningstid, med lege og sekretær

Tirsdag 25.juni STENGT

Onsdag 26.juni STENGT

 

Uke 27, 28 og 29

Kun åpent mandager, med lege og helsesekretær

 

Uke 30,31,32 og 33

STENGT

 

Fra uke 34

Normale åpningstider

 

 

Da nærmer det seg sommertid igjen, og følgende åpningstider for legekontorene:

Vannvåg

Mandag-onsdag fra 09-15.00

Hansnes

Mandag-fredag fra kl 09-15.00

 

Telefontid begge legekontor:

09-11.30 og fra 13-14.15.

 

Luken stenger 30 min før.

 

Ny turnuslege startet hos oss 4.mars. Hun heter Elisabeth Møller, og skal være hos oss ut august. Velkommen.

 

Da var sommeren over, og vi har nå gått over til vintertid.

Telefontidene er som følger:

09.00-11.30 og fra 13.00-14.45

 

Våre åpningstider er fra kl 09.00 til 15.45. Luka stenger 1/2 time før, dette for å få tatt regnskap.

 

-SOMMEREN 2018

Vannvåg legekontor vil være delvis stengt i uke 30 (23.juli) – t.o.m uke 33. Alle mandager i denne perioden vil det være åpent. (23.juli og 30.juli er det kun sekretær, ikke lege)

Vanlig åpningstid fra uke 34 (20.august)

 

I tillegg vil Vannvåg være stengt følgende dager

-Mandag 2.juli

-Tirsdag 17.juli

 

Åpent

25.-27.juni

3.-4.juli

9.-11.juli

16.juli

18.juli.

 

 

 

-Vannvåg legekontor vil være stengt onsdag 16.mai. Vi beklager dette.

 

-Fra og med i dag, 15.mai,  går vi over på sommertid. Se under “Åpningstider” for nærmere informasjon.

 

-Vannvåg legekontor vil dessverre være stengt onsdag 20.desember. Dette grunnet dataproblemer.

 

-I romjulen vil Karlsøy legekontor, Hansnes være åpent 3.-5-juledag, fra kl 10-14.00. Det vil disse dagene kun være akuttberedskap. Vi kan dessverre ikke ta blodprøver som skal sendes UNN i romjulen.

-Vannvåg legekontor er dermed stengt fra og med 20.desember, åpner som normalt igjen 2.januar.

 

– Legekontoret i Vannvåg vil være stengt fra og med mandag 11.desember, til og med onsdag 13.desember.

 

-Mandag 16. og tirsdag 17.oktober vil legekontoret i Vannvåg være stengt. I tillegg vil laboratoriet ved Hansnes legekontor være stengt, og det vil være redusert bemanning. Dette grunnet kurs/utdanning. Normale åpningstider fra onsdag 18.oktober.

 

-Ruth Aina Isaksen er nå ansatt som ny helsesekretær ved Karlsøy legekontor. Hun har jobbet som ferievikar hos oss nå i sommer, og starter opp i fast stilling fra september. Velkommen til deg.

 

– Ny turnuslege starter hos oss fredag 1.september. Hans navn er Sohaib Afzal, og han skal være hos oss frem til mars 2018. Velkommen skal du være.

 

– Da nærmer høsten seg, og fra 15.september går vi over til vintertid. Åpningstider blir da 09-15.15. Telefontiden blir fra 09-11.30, og fra 13-14.45.

 

– Onsdag 12.04.17 stenger legekontoret kl 12.00.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 116117 Ved livstruende tilstand, ring 113

 

– Ny turnuslege fra 1.mars 2017 er Nastassia Markevichene. Hun skal være i turnus frem til og med 30.august 2017. Velkommen skal du være.

 

– Børge Hart slutter hos oss. Han har siste arbeidsdag ved legekontoret 28.februar 2017. Ny vikar starter 6.mars. Hans navn er Mads Fjellheim.

 

– Ståle Myreng skal ut i permisjon fra april 2017 og ut juli 2017. Vikar for han vil være Seija Pedersen.

 

– Fra 1.september 2016 er det innført et nasjonalt legevakts-nummer. Dette vil si at du kommer til nærmeste legevakt, uansett hvor du befinner deg i Norge.

 

Det nye legevaktsnummeret er 116117.

 

Er du i Karlsøy vil du dermed komme til Tromsø Legevakt.