Priser

- Etter overgang til nytt regnskapssystem er vi nødt til å stenge “luka” en 1/2 time før stengetid. Pasienter som skal betale etter dette, vil få en giro i posten. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.   Prisoversikt for de vanligste tjenestene. (1.juli 2018-30.6.2019)   Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 155 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving  66 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking (uten legekonsultasjon) 111 kr

Annet som ikke omfattes av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 62 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 93 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 131 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 177 kr
 • Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordning 116 kr

 

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, henvisninger osv, pr brev, faks, telefon eller e-post etter ønske fra pasienten: 59 kr

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttet, hos allmennlege/spesialist 160/257 kr.