Priser

 

– Etter overgang til nytt regnskapssystem er vi nødt til å stenge «luka» en 1/2 time før stengetid. Pasienter som skal betale etter dette, vil få en giro i posten. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

 

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. (1.juli 2017-30.6.2018)

 

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

Egenandeler:

 

 • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 152 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving  65 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 54 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking (uten legekonsultasjon) 108 kr

 

Annet som ikke omfattes av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 

 • Utskrift av journal 85 kr

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 61 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 91 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 128 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 173 kr
 • Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordning 114 kr

 

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, henvisninger osv, pr brev, faks, telefon eller e-post etter ønske fra pasienten: 59 kr

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttet, hos allmennlege/spesialist 152/201 kr.