Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene.

Barn under 16 år er gratis

Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 155 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving  66 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking (uten legekonsultasjon) 111 kr

Annet som ikke omfattes av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 134 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 181 kr
 • Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordning 116 kr

 

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, henvisninger osv, pr brev, faks, telefon eller e-post etter ønske fra pasienten: 59 kr

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttet, hos allmennlege/spesialist 160/259 kr.