Ansatte

Karlsøy legekontor er et legekontor med 3 spesialister i allmennmedisin.  Foruten legene består staben vår av 4 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

 

I tillegg til våre faste leger har vi også en turnuskandidat på legekontoret.

Turnuskandidatene er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidatene veiledes av en annen erfaren lege.

 

I tillegg har vi et tett samarbeid med blant annet hjemmetjenesten, fysioterapeuter og psykiatri-tjenesten.