Leger

Lege Gry Berntzen
Spesialist i allmennmedisin/fastlege

 

Lege Ståle Myreng

Spesialist i allmennmedisin/fastlege

 

Børge Hart

Spesialist i allmennmedisin/fastlege

 

Nastassia Markevichene

Vikarlege

 

Fredrik Grunnreis

Vikarlege

 

 

Turnuslege

 

Medisinstudent fra Universitetet i Tromsø

(2 ganger i året)