Leger

Lege Gry Berntzen
Spesialist i allmennmedisin/fastlege

 

Lege Ståle Myreng

Spesialist i allmennmedisin/fastlege

 

Lege Nastassia Markevichene

Allmennlege/vikarlege (for Galina Bertelsen)

 

Turnuslege

 

Medisinstudent fra Universitetet i Tromsø

(2 ganger i året)