Turnuskandidater/medisinstudenter

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger.

 

Formålet med turnuskandidater i allmenn praksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et faglig høyt nivå. Turnuslegen samarbeider med en annen erfaren lege ved legekontoret.

 

En turnuskandidat er en ferdig utdannet lege som har hatt minimum 6 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i en allmennpraksis.

 

I tillegg til turnusleger har vi også medisinstudenter 2 ganger i året. Dette er studenter som er på 5.året i sin utdanning. De er her i 8 uker, og samarbeider tett med en av legene ved kontoret. Dette er en viktig del av medisinstudentenes utdanning.