Velkommen

Velkommen til Karlsøy legekontor

 

Hensikten med denne hjemmesiden er å gjøre det enkelt og raskt for deg å komme i kontakt med oss. Her kan du gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen. Foreløpig kan du:

 

  • Bestille time

 

 

 

For andre henvendelser har kontoret telefontid alle hverdager fra 09.00– 11.30 og fra 13 – 14.45 Gjelder fra 15.september t.o.m. 14.mai

Fra 15.mai til 14.september er telefonen åpen alle hverdager fra 09.00-11.30 og fra 13.00-14.15

 

Kontoret har åpent for timebestilte konsultasjoner alle hverdager.

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp -ring 116117. Ved livstruende tilstand – ring 113.

 

Våre tilbud
Karlsøy legekontor er en fullverdig allmennpraksis med 3 spesialister i allmenn medisin, og 1 turnuslege. I tillegg har vi et tett samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Våre tjenester omfatter for eksempel kontroller, fjerning av føflekker og småkirurgi, skadebehandling, svangerskapskontroll og gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking.

 

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2. linjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.