Ansatte

Legekontoret er et legefellesskap med 2 leger med tilsammen ca 1800 listepasienter. Vi har en såkalt deleliste. Alle nye pasienter kommer til dr Fredrik Stephansen. Foruten legene består staben vår av en dyktig legesekretær med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.