Nyheter

-19.03.19:

 •  Åpningstider sommer 2019:STENGT uke 28 og 29. Ellers vanlige åpningstider, men med redusert bemanning. Noe økt ventetid må dessverre påregnes. Vi ber om at du sørger for å ordne aktuelle resepter før ferien!

  God sommer til alle våre pasienter!

 

-21.02.19:

 • Dr Fredrik Stephansen har pådratt seg en kneskade og vil være mindre tilgjengelige kommende uker enn vanlig. Vi beklager dette. Ved behov for akutt hjelp, ring AMK 113, eller Follo Legevakt 116117

.

-17.01.19:

 • Vi vil informere om at vi dessverre har langtidssykefravær i staben for tiden, og noe økt ventetid på telefonforespørsler, blodprøvetaking etc. må kunne forventes. Vi har forøvrig vanlig åpningstid. Vi oppfordrer pasientene våre til å benytte seg av våre elektroniske tjenester for timebestilling, reseptfornyelse, forespørsel og annet. Ved behov for akutt hjelp, ring 113 eller Follo Legevakt 116 117

 

- 25.09.18. – Influensavaksine:

 • Årets sesonginfluensavaksine er ankommet.
 • kr 200,- inkludert setting
 • Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa:
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Barn og voksne med:
   • diabetes type 1 og 2
   • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
   • nedsatt immunforsvar
   • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

  I tillegg anbefales influensavaksine til:

  • Helsepersonell som har pasientkontakt.
  • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

-30.04.18:

Åpningstider sommer 2018:

STENGT uke 28 og 29. Ellers vanlige åpningstider, men med redusert bemanning. Noe økt ventetid må dessverre påregnes.

God sommer til alle våre pasienter!

 

 

 

-20.09.16:

Gratis HPV‐vaksine til kvinner født 1991 og senere:
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus
(HPV‐vaksine) gjennom et to‐årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.
Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft
forårsaket av HPV‐infeksjon.
HPV‐infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt
aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg
selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300
kvinner i Norge livmorhalskreft og 65‐100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har
debutert seksuelt.
HPV‐vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten
2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV‐vaksine. Tilbudet er
midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet
av 6‐12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.
Kvinner som er i den aktuelle målgruppen kan møte på Helsestasjon for ungdom (Frogn rådhus inngang
C) på følgende vaksinasjonsdager:
Mandag 21.11., 5.12., og 19.12.2016 kl 15‐17.30
Mer informasjon om HPV og HPV‐vaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv‐vaksine

 

-15.06.16:

 • Minner om nytt telefonnummer til Follo Legevakt: 116 117

 

-01.01.16: Gebyrfri kortbetaling på betalingsautomat

 • Vi foretrekker betaling med kort. Vi aksepterer både betalingskort og kredittkort. Det er nå intet ekstra gebyr for kortbetaling.