Priser

Prisliste iht Normaltariffen.

 

PRISER FOR ATTESTER OG LEGEERKLÆRINGER (gjeldene fra 01.08.18):

Kort attest (skole, reiseavbestilling etc.) 150
Legeattest ved søknad om førerkort 600
Søknad om TT-kort 450
Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 450
Asylsøkere 1900
Fallskjermhoppere 1500
Travselskapet,legeerklæring fornyelse av kjørelisens 1500
Sportsdykkere: 1500
Norges Motorsportsforbund 900
Skjema, Antidoping Norge 800
Legeerklæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten 1800
Elever til Politihøyskolen 1100
Spesialskoler 650

Andre, ikke nevnte attester: Pris etter medgått tid.

Prisene over dekkes IKKE av evt. frikort. Ved evt. forsendelse kommer ekspedisjonsgebyr kr 59,- og fakturagebyr kr 50,- i tillegg.

Det vil også påberegnes vanlig konsultasjonstakst hvis det tas opp medisinke problemstillinger som ikke er relatert til legeerklæringen.

Mvh LegeneStephansen.no