Vaktordning Frogn kommune

På hverdager fra kl 07:00 til 18:00 er det legevaktstjeneste i Frogn kommune, vekselsvis mellom de ulike legekontorene. Ring Follo Legevakt 116 117 for mer info. På kveldstid, helligdager og helg, er legevaktstilbudet på Follo Legevakt, Ski Sykehus.

Ring 116 117 for mer info.