Praktisk info

Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 08.00 – 15.30, unntatt tirsdager da åpningstiden er 09.00 – 15.30. Ved ankomst bes pasienten vente på venterommet til lege henter deg.Dette gjelder også når du har time på Laboratoriet.