Influenza vaccination

Tilbuddet om gratis influenzavaccination til risikogrupper træder i kraft 1. oktober 2021 og slutter 15. januar 2022. For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immun defekt og deres husstandskontakter dog frem til 1. marts 2022.

Risikogrupper:

 1. Personer, der er fyldt 65 år inden d. 15. januar 2022
 2. Førtidspensionister
 3. Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immun defekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 4. Svært overvægtige (vejledende BMI >35) efter lægelig vurdering
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 6. Gravide i 2. eller 3. trimester (fra 12. graviditetsuge)
 7. Husstandskontakter til svært immun supprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immun defekt) efter lægelig vurdering.
 8. Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb af influenza.
 9. Børn i alderen 2 – 6 år.

Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor. Denne vaccine er specielt udviklet og godkendt til børn. Hvis barnet ikke er blevet         influenzavaccineret før, skal der gives to doser med fire ugers interval. Vaccinen er en såkaldt levende, svækket vaccine, ligesom vi kender det fra MFR-vaccinen.

Børn, der er påbegyndt vaccinen inden d. 15. januar 2022, men mangler anden vaccination eller efter første vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022.