Personale

 

IMG_5658 IMG_5681
Helle Ellegård Harreschou, f. 1971
Kompagnon
Speciallæge i Almen Medicin 2012
Christina Andersen, f. 1967
Kompagnon
Speciallæge i Almen Medicin 2007
.
IMG_5671 IMG_7421
Birgit Ottesen, f. 1963
Kompagnon
Speciallæge i Almen Medicin 2000
.
Eske Poulsen, f. 1970
Kompagnon
Speciallæge i Almen Medicin 2004
.
IMG_5787 IMG_5697

Trine Lærke Ravnborg, f. 1983

Kompagnon

Speciallæge i Almen Medicin 2018

Sonja Andersen

Sygeplejerske

IMG_5660

 

Sygeplejerske

Merete Buch Mortensen
Sygeplejerske
.
IMG_5666 IMG_5690
Pia Olsen, Sekretær

Åse Pedersen

Social- og sundhedsassistent, Sekretær

 

 

 

 

   

Vi har altid uddannelseslæge tilknyttet vores praksis for at bidrage til videreuddannelse af læger.

Det kan være læger, der er i klinisk basisuddannelse, og de har været på typisk en hospitalsafdeling, inden de kommer i praksis.

Det kan også være læger, der er i gang med at specialisere sig til at blive praktiserende læger (almen medicin), og de vil typisk være hos os fra ½ til 1 år.