Personale

Siden bliver ikke opdateret, da vi forhåbentligt snart skifter til en ny.

Vi har altid uddannelseslæge tilknyttet vores praksis for at bidrage til videreuddannelse af læger.

Det kan være læger, der er i klinisk basisuddannelse, og de har været på typisk en hospitalsafdeling, inden de kommer i praksis.

Det kan også være læger, der er i gang med at specialisere sig til at blive praktiserende læger (almen medicin), og de vil typisk være hos os fra ½ til 1 år.