• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkning

  læs mere
 • Vaksinasjoner

  læs mere
 • Brukerregistrering

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Tangen Legekontor ble etablert i 1995 og  utøver kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende almennmedisinsk helsetjeneste i Stjørdal. Virksomheten drives i henhold til aksepterte faglige og etiske standarder med stor grad av tilgjengelighet for brukerene.

Type praksis – Samtlige leger omfattes av fastlegeordningen.

-          Listestørrelse per 2018:

B Kvaal           – 1100 pas

H.Skogholt           – 1400 pas.

L.Vetlesen            – 1200 pas.

M.Wahl              –   1200pas.

Nedslagsfelt:

–      Stjørdal kommune, i tillegg til om lag 200 pasienter fra nabokommuner, dette hovedsakelig fra Meråker, Frosta og   Selbu.

Kommunale oppgaver:

-          Legevakt (dag/kveld) i Stjørdal kommune. (L.Vetlesen er fritatt vakt)

–       Stedfortreder for smittevernlege (L.Vetlesen)

-          Stedfortreder for kommunelege I i saker som omfattes av tvungen  psykisk helsevern. (L.Vetlesen)

–        Helsestasjon (M Wahl)

–      Fosslia bosenter ( B Kvaal)

-          Veileder for turnuslege (H Skogholt)

Prioriterte oppgaver / prioriterte pasientgrupper:

-      Laboratorietjenester for HMS- senteret Stjørdal  (viser til avt. om godtgjørelse, årlig revisjon)

-          Tapping av Hemokromatosepasienter, av faste pasienter og andre legers/kommuner pasienter.

-          Tilbud om skadebehandling  for nærliggende bedrifter/skoler.

-          Flymedisinske attester.

-          Reisemedisinsk rådgivning.

SPESIALKOMPETANSE

       –       M Wahl og L Vetlesen er spesialister i allmennmedisin

-          Flymedisiner: L. Vetlesen

-          Allergitesting/prikktest.

-          Samfunnsmedisiner: L.Vetlesen

-          Reisevaksine: alle legene

-          Petroleumslege (attester offshore): H.Skogholt og M Wahl