20180515_125245

Velkommen til Lena Legesenter

250122

Vi har innført ny prosedyre fra 2022 for bestilling av timer til øreskyll, blodprøver, sårskift og suturfjerning. Vi ber pasienter ringe legekontoret for å avtale tidspunkt.

For å ha oversikt over hvem som har vært her og for  ikke ha for mange pasienter på legesenteret på samme tid, er dette nødvendig.

111221:

Grunnet økt smittetrykk i Norge og kommunen, vil flere konsultasjoner skje via e konsultasjon og telefon. Endel konsultasjoner som kan vente blir også utsatt.

Viktige konsultasjoner og øyeblikkelig hjelp, vil gå som normalt.

Ved luftveisinfeksjon og nyoppståtte magesmerter er det viktig at du tester deg for covid ved teststasjonen, foruten hos de som er så syke at man ikke kan vente på et svar på en test.

 

Munnbind 081121:

Grunnet økt smittetrykk i landet og kommunen, er det nå ønskelig at alle pasienter  over 12 år bruker munnbind på legesenteret.  Fint om dere har på dere munnbind når dere kommer på legesenteret. Har dere ikke dette vil dere få utdelt et

 

Hjemmekontor:

Legene går over til å ha hjemmekontor enkelte dager. Legen kan da jobbe med telefonkontakter, ekonsultasjoner, svare på e kontakter og signere resepter. Kontakt legesenteret som vanlig via telefon eller helsenorge.no. Jobber legen hjemme vil de bruke sine private telefon når de ringer deg. Viktig at du svarer selv om du ikke kjenner nummeret.

Tiltaket gjøres for å hindre at om eller når noen av oss blir smittet med Covid 19, vil ikke hele legesenteret bli stengt i minst 10 dager.

Viktig informasjon 261020:

Ingen med luftveisinfeksjon skal inn på legesenteret uten klarering. Ring oss på telefon.

 

Øyeblikkelig hjelp og Time på dagen

Vi ønsker nå at de som trenger øyeblikkelig hjelp time eller time på dagen ringer oss for time. Dette for å hindre at dataproblemer eller annen svikt gjør at meldinger ikke kommer frem samme dag.

Time på dagen:
Vi tilbyr time på dagen. Dette er 10 min konsultasjon hos fastlegen din. Ta kontakt på telefon de dagene legen din har praksisdag for korte problemstillinger du ønsker avklaring på. Timene gjelder kun en problemstilling.