Hvem er vi?

Lege Peter Petersen 
Spesialist i Almennmedisin

58 år
Praktiserende lege siden 1994

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

.
Lege Lisa Larsen
Spesialist i Almennmedisin

56 år
Praktiserende lege siden 1989

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening