Vaksinasjoner & priser

Attesttype Pris
Førerkortattest 700 NOK
Adopsjon 550 NOK
Spesielt utfyllende attest adopsjon 1100 NOK
TT-Kort Søknad 350 NOK
HC-parkering Søknad 350 NOK
Enkle attester på time Fra 100 NOK
Enkle attester uten time Fra 200 NOK
Aspiranter til politihøgskolen 790 NOK
Antidoping Norge 500 NOK
Fritidsdykker 1100 NOK

For andre attesttyper, ta kontakt om utføres/pris.

 

Medikament Pris
Stivkrampesprøyte (DiTeBooster) 100 NOK
Boostrix Polio 350 NOK
Twinrix (Hep.A + B) 550 NOK
Akuttmedikamenter 50 NOK
Kateter 120 NOK
Uringlass 10 NOK
Overvåket urinprøve (Ikke LAR) 150 NOK

Bruk av andre medikamenter ut fra produkt pris.

 

 

Informasjon om hvilke måter pasienten kan betale på:

  • Betalingsterminal: Etter endt konsultasjon kan pasienten betale for seg på betalingsterminalen. Pasienten taster inn fødselsdato og velger så å betale med kort, kontant, mobiltelefonen eller faktura. Dersom pasienten velger å ikke bruke terminalen vil det bli ettersendt faktura med gebyr.
    Vi anbefaler at du oppgir hvilke betalingsalternativer som er mulig, i tillegg til hvilke type kort og kontanter terminalen aksepterer. 
  • Mobilbetaling: Ved mobilbetaling mottar pasienten SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men pasienten kan selv oppdatere nummeret sitt på betalingsterminalen eller ved å gi beskjed til klinikken. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra pasienten mottar SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av klinikken. For svar på ofte stilte spørsmål, se Convene sine hjelpesider (link her).
  • Faktura: Dersom regningen ikke blir betalt på betalingsterminalen eller via mobilbetaling, sendes en faktura fra Convene på vegne av klinikken. I disse tilfellene legges det til et fakturagebyr. Har pasienten samtykket til elektronisk kommunikasjon, kan betalingsinformasjon sendes elektronisk.
  • Har pasienten frikort? Pasienten må huske å melde fra til klinikken dersom pasienten har frikort. Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester.

Informasjon om at betalingstjenestene ivaretas av Convene: