Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid og i den utvidete kontortiden hver tirsdag fra kl. 16.00-18.00.

Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.