Priser

Priser hos hudspesialist gjelder fra:  1. juli 2019 – 30. juni 2020

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

  • Konsultasjon kr 375,-
  • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving kr 56,-
  • Tillegg for taking og innsending av blodprøver kr 56,-
  • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin kr 56,-
  • Skriving av e-resept

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

  • Utskrift av journal kr 85,- + ekspedisjonsgebyr ved sending.

Se Normaltariffen, takster for privatpraktiserende spesialist ved ytterligere spm.