Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Mal 61
Aktuelt

Her kan man skrive nyheter om legekontoret eller andre saker av interesse for pasientene.

“Nå er det tid for influensa vaksinasjon”
“Åpningstider i julen”

“Vi flytter”
“Vi pusser opp”
“Ny lege/medarbeider”