Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Mal 61
Konsultasjon
Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordnær kontortid og i den utvidete kontortiden hver tirsdag fra kl. 16-18. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.