Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Mal 61
Ansatte

Legekontoret Compugroup er et legefellesskap med xx spesialister i allmennmedisin med tilsammen ca xxx listepasienter. Foruten legene består staben vår av xx dyktige legesekretærer og medhjelpere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også turnuskandidater på legekontoret. Turnuskandidatene er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidatene veiledes av en annen erfaren lege.