Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Mal 61
Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2010- 30. juni 2011

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 136 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 180 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 136 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 45 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 47 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 47 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 47 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 50 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 80 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 115 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 155 kr