Velkommen til Karrestad Legekontor

Vi er lokalisert i underetasjen på Karrestad Eldresenter i Vidarsvei 22, Halden.

Ved kontoret er det to leger og to legesekretærer. Begge legene er tilknyttet fastlegeordningen, og det er ca. 2000 pasienter på listene.

Vi oppfordrer deg til å bestille time over nettet. Det er enkelt for både deg og oss.
.
VIKAR FOR dr JAVAD
Dr. Javad har deltids farskapspermisjon frem til 30/6-18. I denne tiden vil dr Toki vikariere 50% av tiden.

VIKAR FOR dr LARSEN
Dr. Larsen har fått et  engasjement i Helsedirektoratet i 60% stilling. Dr. Christian Udnæs er vikar de dagene Larsen ikke er tilstede. Dr. Udnæs vil arbeide på kontoret 3-4 dager i uken, mens dr Larsen  fortsatt vil være tilstede 1-2 dager i uken.

Øyeblikkelig hjelp

Trenger du Øyeblikkelig legehjelp eller ambulanse Ring 113. Hvis du trenger rask hjelp og ikke kommer gjennom på vår telefon kan du ringe Halden Legevakt på tlf 116117 (utenfor Halden: 69172311). Selv om legevakten ikke er bemannet med lege, blir telefonen besvart av sykepleier som vil formidle legehjelp eller kontakt med oss.