Egenandeler

Egenandeler 2023- 24

 

Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege 170 kroner 288 kroner
Konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin 224 kroner 342 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)  -  -
Sykebesøk fra allmennlege 230 kroner 368 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 269 kroner 407 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 61 kroner ​59 kroner
Laboratorieprøver 61 kroner
Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​72 kroner  89 kroner

 

I tillegg kommer utgifter til ev brukt engangsutstyr og medikamenter 

 

Du får frikortet  når du har betalt over 3040 kroner i egenandeler i 2023.

Du får frikortet  når du har betalt over 3165 kroner i egenandeler i 2024.