Egenandeler 2021-2022

Egenandeler 2022

 

Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege 160 kroner 280 kroner
Konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner 332 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ​57 kroner
Laboratorieprøver 59 kroner
Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​69 kroner

 

I tillegg kommer utgifter til ev brukt engangsutstyr og medikamenter 

 

Du får frikortet  når du har betalt over 2921 kroner i egenandeler i 2022.