Ferie & stengt

Sommerferie 2023

Karrestad legesenter vil være åpent hele sommeren. Men vi har redusert bemanning slik at vi primært vil ta oss av behov for øyeblikkelig hjelp og ting som ikke kan vente.

Ordinære kontroller bes vente til etter sommeren.

Ferieavviklingen vil foregå slik:

Fra 26/6 til 20/8 vil det være noe redusert bemanning i resepsjon og lab. Vi må be om tålmodighet ved telefonhenvendelser og prøvetaking. Rutinemessige blodprøver bes vente til etter 20.august.

Ferietider:

dr. Ali Aminy  26/6-17/7

dr. Ole Herman Weel 3/7-16/7

dr. Farzan Javad 10/7-30/7

dr. Christian F  Udnæs 17/7-13/8

dr. Bent A Larsen avikler ferie til høsten.

dr. Bent A Larsen vil være tilstede alle ukedager (ikke bare fredager) fra 3/7 – 30/7  Pasienter tilhørende dr Aminy og dr Javad vil kunne bestille time hos dr Larsen i de ukene deres egen fastlege har ferie.