E-helsekonsulenten AS

E-helsekonsulenten AS driver i lokaler sammen med Karrestad Legesenter.

Vi tilbyr konsulenttjenester innenfor områdene medisinsk IKT og  e-helse og har lang erfaring både innenfor utvikling av EPJ-systemer, e-resept og kjernejournal. Vi har blant annet bidratt med medisinsk kompetanse i utviklingen av kjernejournal fra 2010.  Ved siden av IKT-kompetanse har vi også lang erfaring fra klinisk bruk av disse systemene og kan derfor bidra med brukerkompetanse.

Vi har levert konsulenttjenester til blant andre Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og Compugroup Medical Norway

Ta kontakt for mer opplysninger:  bent@ehelsekonsulenten.com