SELVBETJENING

Hvordan selv velge time, bestille resepter eller kontakte oss på en trygg måte

Våre pasienter har tilgang til 2 selvbetjeningløsninger. Her beskriver vi kort forskjellene:

ePortal – Besøklegen:
  • Denne løsningen kan benyttes av alle pasienter som er registrert hos oss med fullt personnummer og mobiltelefon-nummer.
  • Både pasienter som vi er fastleger for og andre som vi har registrert hos oss kan benytte denne løsningen.
  • Du kan logge på med BankId eller med engangs-passord på mobilen. (BankId er nødvendig for å skrive og lese eposter (“E-konsultasjon”)  til og fra legene, engangspassord kan benyttes for timebestilling, reseptbestilling og spørsmål til resepsjonen.)
  • Denne løsningen kan benyttes til å bestille time hos alle legene, inkludert vikarer.
Helsenorge:
  • Denne løsningen kan kun benyttes av de som vi er fastleger for
  • Du kan logge på med ID-porten som betyr at alle godkjente elektroniske ID-er kan benyttes inkludert BankID , Buypasskort og Comfidesbrikke
  • Du kan bestille time hos den som er fastlege for deg og hos eventuell fast vikar for fastlegen.
  • Du får etter pålogging også tilgang til en rekke andre offentlige tjenester som Mine resepter, Kjernejournal, Reiserefusjoner osv

timebest

 

 

 

 

 

(eksempelbilde på timebestilling i eportal)